Nordnorsk mesterskap for lag

Dessverre er vi nødt til å melde avbud til Nordnorsk mesterskap for lag som arrangeres i Bodø, 20. – 22. mai. Interessen blant klubbens medlemmer er ikke tilstede, og vi har derfor valgt å trekke oss fra mesterskapet. Sortland er regjerende mester, da fjorårets mesterskap ble avlyst grunnet pandemien.

I likhet med Sortland har Harstad valgt å ikke stille lag. Det er også høyst usikkert om mesterskapet blir arrangert, da lag som Alta har store reisekostnader i forbindelse med arrangementet. De utgiftene må fordeles på deltakende klubber.