Endringer i FIDE rating 1. mars

FIDE komprimere ratingskalaen for spillere mellom 1000-2000 og disse spillere vil da få ny rating mellom 1400-2000. Samtidig endres rating-gulvet fra 1000 til 1400. Se FIDEs hjemmesider for mer informasjon Proposals for changes to FIDE Ratings Regulations.

Endringene vil bli utført i alle grener (lang, hurtig- og lynsjakk).

Norges Sjakkforbund informerer

NGP-turneringer som starter mellom 1. mars og 30. juni 2024 vil ikke bli påvirket av endringene.

NGP-systemet er sesongbasert, og sesongen 2023/2024 vil basere seg på ratingen fra juli 2023 for fastsettelse av NGP-klasser. Det er viktig at turneringer som starter mellom 1. mars og 1. juli 2024 tar hensyn til dette.

Endringer fra 1. juli