Grasrotandelen 2023

Da er første periode (1. jan – 30. april) av Grasrotandelen over. Totalt ble det spilt inn hele kr 15 090,67,- til klubben, noe som selvsagt er veldig bra. Vi har en liten nedgang i antall støttespillere (fra 64 til 60), så her har vi en jobb å gjøre. Det er viktig at vi klarer å holde på de vi har, samt at vi rekrutterer nye støttespillere. Inntektene fra Grasrotandelen er med på drifte klubben, arrangere turnering, kursing, reisestøtte i forbindelse med utenbysturneringer, rekruttering og annet snacks.